Rejsebetingelser

Når du rejser med Verdensrejser er du selv ansvarlig for at være opdateret og følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Det er en god ide at down loade Udenrigsministeriets rejse app “Rejseklar” Der er god hjælp at hente – Alt hvad du skal vide er samlet her, og den er nem at finde og bruge.

Rejser bestilt hos Verdensrejser er med Billetkontoret A/S som tekniskarrangør
Billetkontoret A/S er registreret i Rejsegarantifonden ved medlemsnummer 650

Verdensrejser/Billetkontoret optræder som agent for de benyttede underleverandører, luftfartsselskaber, hoteller, transportører osv. med det begrænsede ansvar og den erstatningspligt, som fordres ifølge Pakkerejseloven og de gældende internationale konventioner, som dækker de berørte områder. Disse konventioner har normalt en lav dækningsgrad for dødsfald, skader på personer og/eller bagage, hvorfor vi anbefaler jer at tegne supplerende rejseforsikringer. Verdensrejser påtager sig intet ansvar for situationer opstået pga. force majeure, som strejker, overordnet forsyningssvigt
og forhold, som ifølge dansk lovgivning fritager Verdensrejser for konsekvensansvar.

Fødevarerstyrelsen oplyser at der er vedtaget strenge regler for indførelse af animalske fødevarer fra tredielande og fra EU lande – Se venligst Fødevarestyrelsens hjemmeside.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx

Bemærk ved flight only – Der hvor du kun køber flybilletter

Verdensrejser/Billetkontoret sælger billetterne på flyselskabets vegne og er derfor ikke din aftalepart, men kun formidler. Det er derimod flyselskabet, som er din aftalepart, og som leverer rejsen. Flyselskabet er ansvarlig for aftalens opfyldelse. Det betyder, at alle krav og reklamationer vedrørende din rejse skal rettes mod flyselskabet, fx som følge af forsinkelser, aflysninger, konkurs, bagage mv.

Bør du have rejseforsikring med på rejsen? JA

Vi anbefaler at du tegner afbestillings- og rejseforsikring, hvis du ikke er dækket af dine private forsikringer. Afbestillingsforsikring dækker afbestilling før rejsens gennemførelse og skal bestilles ved bestilling af rejsen. Rejseforsikring dækker under selve rejsen. Dine forsikringsdokumenter skal oftest fremvises på engelsk og de skal tydelig vise, hvem forsikringen dækker.

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse, som inden for de seneste 2 måneder inden afrejse har medført vurdering hos læge, ændring i medicinering, hospitalsindlæggelse m.m., eller har du været ramt af en sygdom eller skade, skal du kontakte dit forsikringsselskab.

Du er altid selv ansvarlig for nøje at gennemlæse dine forsikringsbetingelser inden du betaler forsikringen og kontakte dit forsikringsselskab og sikre at du er dækket på rejsen. 

Mange forsikringsselskaber kræver, at du har anskaffet det blå kort

Rejser du med andres børn er du selv ansvarlig for at sikre dig at du rejser med de korrekte fuldmagter/dokumenter. Dette kan oplyses på de enkelte landets ambassader.

Betaling

Betaling kan ske via bankoverførsel eller med nedenstående kreditkort (pålagt betalingsgebyr):

Ved bankoverførsel benyttes vores konto i Ringkøbing landbobank – husk at påføre fakturanummer på betalingen.

Bagageregler

Nedenstående regler er vejledende, da reglerne kan være varierende fra flyselskab til flyselskab og lufthavne.

Som udgangspunkt anbefaler Københavns Lufthavn, at du pakker de fleste af dine ting ned i den indskrevne bagage. Men vi opfordrer dig samtidig til at tænke på dem, der slæber og kun medbringe det, der er nødvendigt.

Reglerne for hvor meget bagage, du må medbringe, varierer fra flyselskab til flyselskab. Vi vil derfor anbefale dig at kontakte Verdensrejser, hvis du har spørgsmål til hvor meget bagage, du må tage med. Dette gælder også med hensyn til størrelse og vægt på bagagen.

Bemærk at hængelåse, klude, elastikker og andet ikke må monteres på kufferten, ligesom bælter ikke må spændes rundt om kufferten, idet det risikerer at sætte sig fast i rullebåndene under bagagetransporten.

For at sikre en hurtig og korrekt sortering af bagage skal gamle bagagetags og selvklæbende stregkoder fjernes inden check-in.

Vejer bagagen mere end 30 kilo henviser personalet i check-in til separate pulte, hvor bagagen skal afleveres.

For yderligere oplysninger herunder transport af cykler med videre kontakt os inden afrejsen.

I indskrevet bagage pakkes

Håndbagage

Det er en god ide at medbringe så lidt håndbagage som muligt. Væsker bør så vidt muligt pakkes i den indskrevne bagage. Så slipper du for at forholde dig til restriktionerne til håndbagage.

Rejser du udelukkende med håndbagage, eller har du behov for at have væsker med i håndbagagen, kan du se her, hvordan du skal forholde dig:

Særligt om væsker i håndbagagen

Reglerne for hvor meget håndbagage, du må medbringe, varierer fra flyselskab til flyselskab.

Hvad er det ikke tilladt at have med i håndbagagen?

I forbindelse med sikkerhedskontrollen skal du tage dit overtøj af, da det skal gennemlyses separat. Din bærbare computer og andre større, elektriske artikler skal du tage op af din håndbagage, da det også skal gennemlyses særskilt. Vær opmærksom på at du kun må medbringe én lighter, og at denne skal opbevares på din person.

Rejsens konditioner

En aftalt bestilling er gensidigt bindende, når kunden mundtligt eller skiriftligt har meddelt Verdensrejser, at kunden ønsker at bestille rejsen. Indbetaling af depositum betragtes som kundens accept af rejsen.

Depositum er afhængig af rejsens pris, dog mindst kr. 1.500 pr. person. Afbestillingsforsikring skal bestilles senest en uge efter bestilling af rejse og refunderes ikke ved senere afbestilling.

Slutbetaling skal være indbetalt senest 67 før afrejsedagen, hvis ikke andet er anført. Billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt, således at I har dem i hænde senest syv dage før afrejse, medmindre andet er aftalt.

En rejses pris omfatter de ydelser, der vil være specificeret i bekræftelse og fremsendte dokumenter. Tillæg og evt. rabatter for særlige ydelser vil ligeledes være nævnt heri.

Betalte skatter og afgifter fremgår af jeres faktura og flybillet. I enkelte lande kan det imidlertid forekomme, at der fastsættes og opkræves nye eller ændrede skatter eller andre turistmæssige afgifter mellem bestillings- og afrejsetidspunktet, samt i tidsrummet mellem ud- og hjemrejse. Nogle lande har skatter og afgifter, som skal betales lokalt ved ankomst eller afrejse, og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra.
Verdensrejser forbeholder sig ret til at forhøje den aftalte pris som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, lufthavns-, havne-, landings-, eller startafgifter, valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for det pågældende arrangement eller andre forhold, som Verdensrejser ikke kan eller har kunnet tage højde for.
Afbestilling af rejsen

Medmindre andet er anført, gælder følgende afbestillingsbetingelser: Ved afbestilling af købt arrangement mere end 60 dage før rejsens påbegyndelse beregnes et gebyr svarende til det indbetalte depositum. Ved afbestilling mindre end 60 dage før afrejse har den rejsende ikke krav på refundering. Arrangementer kan afbestilles fra 14 dage før afrejse og indtil afrejse, hvis der på rejsemålet udbryder krig, naturkatastrofe eller andet som medfører, at Udenrigsministeriet fraråder ophold i det pågældende område/land

Aflysning

Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning til en programsat grupperejse, vil den kunne blive aflyst op til fire uger før afrejse. Det nødvendige antal deltagere fremgår af brochuren for rejsen. I ovennævnte tilfælde har kunden intet krav på erstatning udover refundering af rejsens pris.
Kundens ansvar

Kunden skal selv sørge for de rette og nødvendige pas, visa samt vaccinationer. Verdensrejser´s oplysninger om gældende forhold vedrørende dette er kun gyldige for rejsende med dansk pas. Ved bestillingen af rejsen og ydermere skal rejsende uden dansk pas selv søge oplysning om indrejsebetingelser hos besøgslandets ambassade eller konsulat. Bemærk, at der ofte stilles krav om transitvisum. Vedrørende vaccinationer henvises der til egen læge, Seruminstituttet eller anden vaccinationscentral. Ved undladelse af information om pasforhold til Verdensrejser bærer kunden selv det fulde ansvar for de følger, som evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer, mv. måtte medføre. På rejser uden for EU-lande skal pas normalt have gyldighed i mindst seks måneder efter hjemrejsedatoen.

Tjek altid Udenrigsministeriets rejsevejledninger inden afrejse.

http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Udover de forpligtelser kunden har, såsom pas, visa og vaccinationer, har kunden også ansvaret for at kontrollere, at modtagne dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte og i modsat fald, og i god tid inden afrejse, at informere Verdensrejser om fejl. Dette er meget vigtigt, og særligt vigtigt er det, at I kontrollerer, at for- og efternavne i flybilletter og samtlige andre rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med passet. Såfremt navne ikke er korrekte, kan det medføre afvisning ved check-in til fly, hoteller og hos biludlejningsfirmaer. Verdensrejser påtager sig intet ansvar for følger af ukorrekte oplysninger, som skyldes kundens manglende kontrol og evt. gebyrer for ændringer vil blive opkrævet hos kunden.

Billeje

Ved billeje i udlandet er det et krav at medbring internationalt kreditkort som fx Mastercard, Diners, American Express og EuroCard.